f g+ Zalo
02877777835

Bồn nhựa HDPE Plasman N500 Đứng

Giá: 1,450,000đ Giá Cũ: 2,229,000đ

Bồn nhựa HDPE Plasman N1000 Đứng

Giá: 2,430,000đ Giá Cũ: 4,019,000đ

Bồn nhựa HDPE Plasman N1500 Đứng

Giá: 3,410,000đ Giá Cũ: 5,829,000đ

Bồn nhựa HDPE Plasman N2000 Đứng

Giá: 4,350,000đ Giá Cũ: 7,599,000đ
Hỗ Trợ Trực Tuyến