f g+ Zalo
02877777837

Bồn nhựa HDPE Plasman N500 Đứng

Giá: 1,650,000đ Giá Cũ: 1,950,000đ

Bồn nhựa HDPE Plasman N1000 Đứng

Giá: 2,650,000đ Giá Cũ: 3,310,000đ

Bồn nhựa HDPE Plasman N1500 Đứng

Giá: 3,750,000đ Giá Cũ: 4,760,000đ

Bồn nhựa HDPE Plasman N2000 Đứng

Giá: 4,700,000đ Giá Cũ: 6,090,000đ
Hỗ Trợ Trực Tuyến