f g+ Zalo
0919377386

Bồn nhựa 300L Đứng

Giá: 900,000đ Giá Cũ: 1,050,000đ

Bồn nhựa 500L Đứng

Giá: 990,000đ Giá Cũ: 1,290,000đ

Bồn nhựa 500L Ngang

Giá: 1,200,000đ Giá Cũ: 1,510,000đ

Bồn nhựa 700L Đứng

Giá: 1,200,000đ Giá Cũ: 1,650,000đ

Bồn nhựa 700L Ngang

Giá: 1,600,000đ Giá Cũ: 2,060,000đ

Bồn nhựa 1.000L Đứng

Giá: 1,680,000đ Giá Cũ: 2,330,000đ

Bồn nhựa 1.000L Ngang

Giá: 2,140,000đ Giá Cũ: 2,790,000đ

Bồn nhựa 1.500L Đứng

Giá: 2,370,000đ Giá Cũ: 3,320,000đ

Bồnnhựa 2.000L Đứng

Giá: 2,970,000đ Giá Cũ: 4,320,000đ

Bồn nhựa 3.000L Đứng

Giá: 6,100,000đ Giá Cũ: 8,050,000đ

Bồn nhựa 4.000L Đứng

Giá: 7,650,000đ Giá Cũ: 10,500,000đ

Bồn nhựa 5.000L Đứng

Giá: 10,450,000đ Giá Cũ: 14,100,000đ
Hỗ Trợ Trực Tuyến